• Professional and accurate
  Persian translation services
  Read more
 • Translation agency
  Specialised in Persian language
  Read More

پرسین ترنسلتورز

 • یک آژانس ترجمه اینترنتی است که تخصص آن در زمینه زبان های خاورمیانه و آسیای مرکزی است؛
 • مرغوب ترین خدمات را با قیمت و در زمان مناسب ارایه می دهد؛
 • پروژه های پیچیده و با حجم بالا را مدیریت می کند؛
 • همکاری قابل اطمینان برای شرکت های بزرگ و مشتریان مشکل پسند است؛
 • از تازه ترین فن آوری های روز در زمینه ترجمه، ادیت و گرافیک استفاده می کند.
Top