تماس

مقرّ اصلی پرسین ترنسلترز در ایتالیا و در شهر رم می باشد.
در زیر می توانید شماره های تلفن و نمابر ما را مشاهده کنید:
از طریق فرم زیر امکان برقراری ارتباط مستقیم از طریق اینترنت با ما وجود دارد. لطفاً فرم زیر را پر کنید، در اسرع وقت به شما پاسخ خواهیم داد.

ارتباط مستقیم از طریق وب:

    Select "Comunications" chekbox if you want to receive news about our special offers or about our annual closing days. We do not send more than 4-7 communications per year.
info[at]persiantranslators.com
 +۳۹-۳۳۴-۶۲۲۵۳۰۳
+۳۹-۰۶-۹۷۲۵۲۶۷۴