همکاری

پرسین ترانسلیتورز از مترجمان فری لنس که در دانشگاه های ایران زبان های خارجی تحصیل کرده اند یا آن عده که نزد دانشگاه های خارجی مدرک کارشناسی زبان فارسی دریافت کرده اند و یا اینکه دارای پنج سال تجربه در زمینه کار ترجمه هستند، دعوت به همکاری می کند.

لطفاً در صورت دارا بودن شرایط یاد شده، فرم زیر را تکمیل کنید.

انتخاب همکاران پس از بررسی دقیق تمامی شرایط درخواست کننده انجام می شود.

مشخصات همکار جدید در یک پایگاه داده وارد می شود. با همکاران جدید متعاقباً برای جزئیات و نحوه همکاری تماس گرفته خواهد شد.

لطفاً فرم زیر را تکمیل کنید. هر چه سریع تر به شما پاسخ خواهیم داد.

فرم درخواست همکاری: